Listränta

Listräntan är den bolåneränta som banker och långivare marknadsför, och den påverkas både av reporäntan och läget på den globala räntemarknaden. På den här sidan ska vi berätta mer om listräntan och hur den skiljer sig från snitträntan.

Vad visar listräntan?

När du jämför långivarnas räntor på bolån är listräntan förmodligen det första du ser. Och listräntan ger dig absolut dig en bra överblick över vilka räntor som finns, men det du ska tänka på är att listräntan bara är en utgångsränta som du i princip alltid kan pruta ner.

Vad är skillnaden mellan listränta och snittränta?

Till skillnad från listräntan kan din ränta bli både högre och lägre än långivarens snittränta. Snitträntan anger nämligen den genomsnittliga räntan som långivarens kunder faktiskt har fått under den föregående månaden.

Ska jag jämföra listräntan eller snitträntan?

Listräntan ger dig som sagt en bra första bild av långivarens räntenivå, men det är snitträntan som är mest intressant och den du ska utgå ifrån när du ansöker om bolån. Den visar ju vilken ränta som långivaren har erbjudit sina befintliga kunder, vilket ger dig förhandlingsmöjligheter när det gäller din egen boränta.

Kan min ränta bli högre än listränta?

Nej, listräntan är långivarens högsta bolåneränta, och du kan aldrig få en högre ränta än det. Däremot finns det ofta stora möjligheter att få en lägre ränta än listräntan. Höjer banken sin ränta kommer du som har rörlig ränta på bolånet att påverkas, medan du som har bunden ränta får ha kvar samma räntesats.

Går det alltid att få lägre ränta än listräntan?

Nästan alltid, men det finns vissa undantag. Ett fåtal banker har så kallad fixerad boränta, och den går alltså inte att påverka. Men detta är som sagt ytterst ovanligt. Sedan så är det ju din kreditvärdighet och återbetalningsförmåga som avgör vilken ränta långivaren är villig att erbjuda dig.

Får du ingen rabatt på listräntan ska du alltid fråga långivaren vad som krävs för att de ska ge dig ett bättre erbjudande.